A brief summary of my views on the geometric and arithmetic theories (Supplement to Об аналитическом виде геометрической теории автоморфных форм and Otomorfik formların bağımsız bir teorisi var mı?)